Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Hillegom/Bollenstreek


Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.
In deze wet is geregeld dat de gemeente u kan ondersteunen als het u niet lukt om zelfstandig te blijven en actief deel te nemen aan de samenleving.


Werkwijze
Heeft u beperkingen bij het zelfstandig wonen, met lopen, vervoer of deelnemen aan activiteiten?
Lever dan een ingevuld meldingsformulier Wmo in bij het Wmo Adviescentrum, welke u kunt downloaden op de website www.hillegom.nl.


Samen op zoek
De Wmo-consulenten gaan samen met u op zoek naar oplossingen die u zelf of met hulp uit uw omgeving kunt realiseren.
Als blijkt dat dit niet genoeg is, onderzoekt u samen welke voorziening een passende oplossing voor uw probleem is.
U kunt dit formulier ook ophalen bij het Lokaal Loket.


ISD Bollenstreek
De gemeente heeft de uitgifte van individuele Wmo-voorzieningen overgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek.


Adres
Hoofdstraat 115
Telefoon: 14 0252
E-mail: info@hillegom.nl
Hoofdstraat 48-b
2181 ED Hillegom
Tel. 0252-515237
Fax. 0252-528165
E-mail. info@langelervof.nl KvK num. 28008345
BTW num. NL.8098.56.426.B01